MITEN MEILLÄ OPITAAN?

Tavallinen päivä Tiimiakatemialla. Videon on tehnyt Salla Lehtipuu.

Tiimiakatemialla työskentelemällä omassa tiimiyrityksessä pääset ainutlaatuiselle matkalle yrittäjyyden maailmaan. Oppiminen tapahtuu tekemällä oikeaa liiketoimintaa, oikeiden asiakkaiden kanssa ja oikealla rahalla.

Tiimiakatemialla oppimisen tärkeimpänä työvälineenä toimii tiimiyritys, joka perustetaan heti opintojen alussa. Tiimikavereiden kanssa tehdään töitä, jaetaan ajatuksia, kokemuksia ja oppeja. Yhdessä harjoitellaan tulevaisuuden työelämää varten elintärkeitä tiimi- ja vuorovaikutustaitoja. Tiimiyrityksen yhteiset treenit ja erilaiset projektit korvaavat oppitunnit. Treeneissä (2 x 4 tuntia per viikko) on mukana tiimin oma valmentaja, jolta saa vinkkejä ja neuvoja, jos niitä osaa oma-aloitteisesti pyytää. Valmentaja ei ole opettaja, eikä hän kerro mitä tiimiyrityksessäsi pitäisi tapahtua seuraavaksi.

Oma osaamisesi kehittyy myös tiimiyrityksesi asiakasprojektien kautta. Asiakaskäynneillä pääset myös luomaan kontakteja sinua kiinnostaviin yrityksiin ja ihmisiin, sekä rakentamaan omaa henkilökohtaista verkostoasi tulevaisuuttasi varten. Tärkeää ei ole välttämättä se mitä tiedät, vaan se kenet tunnet. Lukemaasi teoriatietoa sovellat suoraan käytäntöön tehdessäsi liiketoimintaa. Opintojasi tukevat myös alan seminaarit sekä Tiimiakatemian sisäiset koulutusohjelmat. Tiimiakatemian sisäisiä koulutusohjelmia on Nuoresta johtajasta liideriksi, Markkinoijan tie sekä Luova älykkyys ja notkeus.

Missä haluat olla hyvä?

Oppimismatka Tiimiakatemialla rakentuu omien tavoitteidesi mukaisesti. Jokainen tekee säännöllisesti päivitettävän oppimissopimuksen, jossa määrittelee oman tiensä "henkilökohtaiseen mestaruuteen".

Tiimiakatemialla opit tuotteistamaan ja tuottamaan palveluita. Markkinointi- ja myyntitaidot tulevat tutuksi väistämättä jokaisessa projektissa. Opit ymmärtämään ja hallitsemaan yrityksen taloutta, sekä käyttämään talouslukuja kannustimena. Pääset suunnittelemaan projekteja ja opit samalla valitsemaan oikeat henkilöt projektiryhmään. Tapahtumaprojektien kautta opit hahmottamaan suurempia kokonaisuuksia ja hallitsemaan niitä. Johtamisen kaikki eri muodot tulevat tutuksi kolmen ja puolen vuoden aikana, kun harjoittelet projektijohtamista, haet oman tiimiyrityksesi tiimiliideriksi tai pyrit johonkin talon sisäisistä johtamispaikoista. Tiimiakatemia antaa myös mahdollisuuden toimia kansainvälisissä projekteissa. Halutessasi voit harjoittaa myös esim. graafista suunnittelua, valmennustaitoja tai mitä ikinä haluatkaan oppia.

Rohkeus ja uskallus lisääntyvät asiakasverkostossa toimiessa ja onnistumisten kautta itsevarmuutesi nousee. Opiskelu "yritystoiminnan kehittämisen koulutusohjelmassa" (Tiimiakatemialla) edellyttää aitoa kiinnostusta liiketoimintaa ja yritystoiminnan kehittämistä kohtaan.

Tiimiyrittäjänä työskenteleminen vaatii sitoutumista ja itsekuria, mutta myös antaa paljon niille, jotka pitävät haasteista ja itsensä toteuttamisesta. Onnistumista arvioivat asiakkaat, oma tiimi ja oppija itse. Rakentavan ja suoran palautteen kautta avautuu mahdollisuus kehittyä niin ammatillisesti kuin ihmisenä.

Omatoimisuus, sosiaaliset taidot, halu kehittyä ja haastaa itseään ovat avainasemassa Tiimiakatemialla opiskeltaessa. Uskallus ja rohkeus kokeilla erilaisia asioita ja innostunut asenne ovat myös tärkeitä. Jatkuvasti kasvava kansainvälinen toimintaympäristömme, laaja asiakasverkosto ja tiimituki oppimisessa ovat Tiimiakatemian erityisvahvuuksia.

Poikkeuksellista on myös yhteisöllisyyttä painottava kulttuurimme ja myös omaa luokkaansa oleva innostava ympäristö. Kaikilla on vastuu auttaa ja kannustaa toisiaan. Työllisyysmahdollisuudet Tiimiakatemian jälkeen ovat erittäin hyvät, koska 91 % valmistuneista työllistyy kuuden kuukauden sisällä valmistumisesta. Tiimiakatemian tradenomeista noin 37 % perustaa oman yrityksen tai jatkaa tiimiyrityksen toimintaa. Lisäksi valmistuneet ovat yleensä työllistyneet mm. erilaisiin markkinointi- ja myyntitehtäviin sekä muihin asiantuntijatehtäviin, usein juuri niihin yrityksiin, joiden kanssa opiskeluaikana on tehty yhteistyötä.
Tiimiakatemialla työskentelemällä omassa tiimiyrityksessä pääset ainutlaatuiselle matkalle yrittäjyyden maailmaan. 0ppiminen tapahtuu asiakasprojekteja suunnitellen ja toteuttaen sekä teoriatietoa käytäntöön soveltaen.

Tiimiakatemialla oppimisen tärkeimpänä työvälineenä toimii tiimiyritys, joka perustetaan heti opintojen alussa. Tiimikavereiden kanssa tehdään töitä, jaetaan ajatuksia ja kokemuksia ja opitaan toinen toisilta. Yhdessä harjoitellaan tulevaisuuden työelämässä elintärkeitä tiimi- ja vuorovaikutustaitoja. Myös esiintymisvalmiudet kehittyvät opintojen aikana hurjasti. Tiimiyrityksen yhteiset valmennussessiot ovat korvanneet luennot. Niissä on mukana tiimin oma valmentaja, joka antaa vinkkejä ja neuvoja sekä kannustaa koko tiimiä parempiin tuloksiin

Oman osaamisesi lisäksi kehittyy myös tiimiyrityksesi yritysmaailman asiakkaille tuotettujen asiakasprojektien kautta. Asiakaskentässä pääset myös luomaan kontakteja sinua kiinnostaviin yrityksiin ja ihmisiin, sekä rakentamaan omaa henkilökohtaista verkostoasi tulevaisuuttasi varten. Lukemaasi teoriatietoa sovellat suoraan käytännön asiakasprojekteissa. Opintoja tukevat alan seminaarit sekä sisäiset koulutusohjelmat.

Tiimiakatemialla opit tuotteistamaan ja tuottamaan palveluita ja tapahtumia sekä tekemään suunnitelmia, jotka jalostuvat käytännön toimenpiteiksi liike-elämän pyörteissä. Opit myös johtamaan palveluprosesseja sekä kehittämään palvelukokonaisuuksia vaikkapa kansainvälisessä toimintaympäristössä.

Jäikö joku asia vielä askarruttamaan mieltäsi? Ota yhteyttä ja kysy lisää TÄSTÄ!